Content:

Arbocatalogus

De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. De arbocatalogus is geschreven voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties samen oplossingen en aanbevelingen voor u op een rij gezet.

Wat heb ik eraan?

De arbowetgeving is vaak vaag en niet toegespitst op de agarische en groene sector. Daarom is in de arbocatalogus vastgelegd hoe u als bedrijf, werkgever en werknemer gezond en veilig kunt werken en daarmee voldoet aan de eisen die de wet stelt. Ook de arbeidsinspectie ziet de werkwijzen zoals die in de arbocatalogus staan omschreven als een gezonde en veilige werkwijze, waarmee u aan de wet voldoet. (Meer informatie over de arbocatalogus.)

Zoeken in de arbocatalogus

Selecteer eerst de sector waarvan u iets wilt weten. In beeld verschijnt dan een lijst van aandachtsgebieden en bijbehorende onderwerpen. U kunt ook een trefwoord opgeven. Dan verschijnen alle documenten uit de arbocatalogus waar het trefwoord in voorkomt.

 

new items homepage

In de arbocatalogus  Mechanisch Loonwerk zijn op 16-8-2016 de onderwerpen

toegevoegd.